horni_1.jpg (10638 bytes)horni_23.jpg (3155 bytes)

horni_4.jpg (691 bytes) O firmě | Kontakt | Vojtěškové úsušky | Pelety ze slámy | Služby | HomePage

horni_3.jpg (2229 bytes)


Výživa prasat

Výživa drůbeže

Výživa králíků

Výživa skotu

ostatní
Výživa koní

 

Výroba krmných směsí

"Kvalitní výživa zvířat přinese kvalitnější potraviny pro člověka při respektování životního prostředí."
Technologicky nově organizovaný výrobní proces krmných směsí je základním předpokladem naplňování strategie akciové společnosti. Zvolená řešení respektují platnou legislativu ČR v souladu s mezinárodními směrnicemi , kterými se řídí oběh krmných surovin a krmným směsí v EU a naplňují tak filozofii "bezpečné potraviny". 


K základním technologickým charakteristikám lze dále uvést:

  • možnost použití tekutých komponentů 
  • zvýšení výkonu fyzikálních úprav (šrotování, mačkání, granulování) 
  • vysoký stupeň automatizace s použitím řídícího systému minimalizujícího chybovost lidského faktoru 
  • zjednodušení příjmu a manipulace se surovinami 
  • vysoký stupeň homogenity (pracovní přesnost míchacího zařízení je 1:100000)
  • přesnost vážících systémů (přesnost 40 gramů)
  • dekontaminační program 
  • vysoká produktivita práce
  • systém kontroly jakosti výrobků

 

 

webdesign

2002-2009